בהקשר לגיל החתן והכלה, כתב ה'שולחן-ערוך' (שו"ע אה"ע ב, ט): "לא ישא בחור זקנה ולא זקן ילדה". כלומר, ברור שאם ישנו הפרש מסוים בין גיל החתן לגילה של הכלה, אין זה מעכב, אלא רק במקרה שההבדל הוא גדול מאוד – אין להתחתן.
 
לגבי חתן זקן וכלה צעירה, כתבו מפרשי ה'שולחן-ערוך', 'חלקת-מחוקק' ו'בית-שמואל', שכל האיסור לחתנם הוא דווקא כאשר ההורים משדכים ואולי אף לוחצים עליהם במידה מסוימת, שאז סביר שאין כאן אהבה, והנישואין לא יעלו יפה, ויתכן אף שמצב זה יגרום לכלה הצעירה לזנות תחת בעלה הזקן. אך אם הכלה מעצמה נתרצתה להתחתן עם הזקן, הרי זה מותר. ואף ידוע על כמה תלמידי חכמים שנולדו מזוגות כאלו, והעיקר הוא שתשרה ביניהם אהבה אמיתית.
 
עוד הוסיף בעניין זה בעל 'ערוך-השולחן' (אה"ע ב, ו), שאם רצונה של הכלה הצעירה להתחתן עם הזקן הוא מפני עושרו ולא מפני האהבה, אין ראוי שיתחתנו, כי בסופו של דבר נפשה תתרגל לעושר ותקוץ בבעלה.
 
ובמקרה הפוך, שהחתן צעיר והכלה זקנה, אם כבר לא תוכל ללדת ילדים, צריך החתן להימנע מלשאתה, מפני שמוטלת עליו מצוות פריה ורביה. ואם בכל זאת החתן מעוניין להתחתן, לכאורה היה נראה שצריך למחות בו שלא יתחתן. אך מכל מקום מובא בתשובות הריב"ש שאף על פי שהחתן טועה ומבטל מצוות פריה ורביה, מכל מקום לא נהגו למחות בידו (רמ"א אה"ע א, ג).
 
לסיכום, אין מניעה מצד ההלכה להתחתן, כאשר הפרש הגילים הוא לא גדול מאוד, בין אם הכלה צעירה ובין אם היא מבוגרת. ואמנם כתב בספר 'שולחן-העזר' שרצוי שהחתן יהיה מבוגר מאשתו, אך לעומתו הורו כמה גדולים שאין שום מניעה לישא אשה אפילו כשהיא מבוגרת בכמה שנים מבעלה, וכן היו מקומות שנהגו שהכלה תהיה מבוגרת מהחתן (עיין בספר הנישואין כהלכתם פרק ב', מ"ד).


לאתר פניני הלכה - לחץ כאן

לשיחת ניתוח דייט - לחץ כאן

לתוכנית ליווי אישי לחתונה - לחץ כאן+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

לייבסיטי - בניית אתרים