האם לחזור לקשר מהעבר ?
איך מתחתנים עם אדם שיש לו חסרונות ?
ועוד