מסופר בתלמוד (תענית כו, ב), שלא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ישראל יוצאות בכלי לבן שאולין, ומחוללות בכרמים, והבחורים והבחורות היו נפגשים שם כדי למצוא את בן זוגם. אולם כנראה שלא כולם היו מוצאים בעצמם את בן זוגם, ורבים היו נעזרים בשידוך. ותקופות ארוכות כמעט כל החתונות נערכו בעזרת שדכנים, שמתפקידם היה להכיר טוב את החתן והכלה ואת משפחותיהם, ועל פי שיקול דעת שכלי, להציע הצעות מתאימות.
 
והואיל ומצוות הנישואין מרכזית וחשובה, ממילא ברור שישנה מצווה, למי שיכול, לעסוק בשדכנות. ואף יש בזה משום הידבקות במידותיו של הקב"ה, ראשית, בזה שהשדכן גומל חסד עם בני הזוג. ועוד שהמדרש בפרשת צו מזכיר שהקב"ה עצמו עוסק בשדכנות ועוזר לבני הזוג למצוא זה את זה. ומובא בשם החוזה מלובלין ששדכן המכוון לשם שמים יזכה לבנים תלמידי חכמים.
 
לגבי התשלום לשדכן, הכלל העיקרי הוא שהכל לפי המנהג המקובל באותו חוג שבו נעשה השידוך. ישנם חוגים שנוהגים לשלם לשדכן אחוזים מסוימים מסכום הכסף שההורים מקציבים לרשות החתן והכלה, וברור שאם נעשה שידוך במקום שנוהגים כך, אף שלא דובר על שכר השדכן, ודאי שחייבים לשלם לו כמקובל. וישנם היום חוגים שבהם אין נוהגים לשלם, ורק אם מדובר בשדכן מקצועי שהשדכנות היא פרנסתו – משלמים לו. אבל כאשר ידיד או קרוב עזר בשידוך, נוהגים לתת לו מתנה כהוקרה על עזרתו, אך אין משלמים סכום קבוע.
 
צריך להוסיף, שעיקר שכר השדכנות שפעם כולם נהגו לשלם, היה על ההסכמים הכספיים שבין שתי המשפחות. כי רוב מלאכתו של השדכן היתה, לערוך את ההסכמים שבין שני הצדדים, איך תיערך החתונה, איזה בית יעניקו ההורים לזוג, כמה ייתן כל צד וכו'. ולכן באותם החוגים שבהם השדכן אינו מתערב כלל בנושאים הממוניים, נוהגים היום שלא לשלם לשדכן, אבל מעניקים לו מתנה (עיין נישואין כהלכתם פרק ד').
 
אמנם נראה, שכיום, לאחר שנוכחנו כי תופעת הרווקות המאוחרת מתרחבת, יש לעודד אנשים לעסוק באופן רציני בשדכנות. וכדי שהמוכשרים לכך ישקיעו בזה את הזמן הנדרש, צריך לשלם להם בעין יפה. ואף שהשדכנים אינם עוסקים בהסכמים הממוניים, אנו רואים שלא קל לאדם למצוא את בת זוגו, ועל כן צריך לשלם תשלום משמעותי לשדכנים, על שסייעו לאדם למצוא את בת זוגו. ועל ידי כך יהיה להם מרץ להמשיך במלאכת הקודש. ויש להוסיף שאין נכון לשלם לשדכן מראש תשלום גבוה, אלא בעת הרישום אפשר לשלם לכל היותר כמאה שקלים. אבל אם השידוך מצליח אזי נכון לשלם סכום גבוה. וידוע כי פעמים רבות אנשים שלא שילמו לשדכן את שכרו הביאו על עצמם צרות בחיי נישואיהם. לפיכך אם סיכמו מראש כמה ישלמו לשדכן, אם השידוך יצליח – ישלמו כמסוכם. ואם לא סיכמו, יתנו תשלום הגון.


לאתר פניני הלכה - לחץ כאן

לשיחת ניתוח דייט - לחץ כאן

לתוכנית ליווי אישי לחתונה - לחץ כאן


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

לייבסיטי - בניית אתרים