כיצד מתחתנים עם אדם לא מושלם
 
פעם ישבה אצלנו בסלון בחורה נחמדה, שמאוד רצתה להתחתן. הצעות לא היו חסרות לה, ואפילו בחורים שכבר יצאו איתה, ביקשו לחזור ולנסות פעם נוספת. להרבה אנשים לא היה ברור מדוע בחורה כזו עדין לא מצאה חתן. הרי לא חסר לה כלום, ושתף ההצעות שהיא קבלה גם בגיל 29 העידו כי אנשים מעריכים אותה ורואים בה אדם חיובי וטוב. שמי שיתחתן איתה יהיה אדם מאושר ובר מזל.
 
מצד שני המציאות הוכיחה אחרת, אותה בחורה יצאה כבר לעשרות רבות של דייטים. אולם עדיין לא מצאה את בחיר ליבה. אשתי שוחחה איתה ושאלה אותה לגבי בחור שהיא נפגשה איתו באותה העת. ברור היה שהבחור רוצה אותה, אך באותה נשימה ניתן לומר גם שלא סביר שהוא יציע לה חתונה.  משום שהיא מאוד מתלבטת. וברור שאדם לא יציע חתונה כאשר התשובה מצידה כנראה תהייה – לא !!!
 
אז מה חסר לך אשתי שאלה, הרי את יוצאת איתו כבר חצי שנה ומכירה אותו היטב ?
 
התשובה לא איחרה לבוא : הבחורה הסתכלה לאשתי בעיניים ושאלה אותה במבט של כאילו מה לא ברור ?   "  ואם הוא לא מושלם ? "  . .  .
כן,  כך היא שאלה. כאילו שאם תיפגש עם עוד 100 גברים בסוף תמצא את המושלם. כאשר מסגנון השאלה והטון בה היא נאמרה היה ניתן היה להתחיל להבין מה היא נקודת ההתלבטות של אותה הבחורה, שעוצרת אותה מלהתקדם לחתונה. ולא משנה אם ניסחה את השאלה באופן מדויק או לא.
 


איך מתחתנים עם לא מושלם
 
האמת היא שלכל אחד מאתנו יש גם צדדים חיוביים, וגם צדדים שלילים (מי יותר מי פחות) אולם אנחנו מתחתנים ואוהבים
משום שאנו אוהבים את הצדדים החיוביים שבצד השני.  אם נזהה בצד השני דברים שלילים לרוב, הדבר יחסום לנו את הרצון להתאהב בו, וע"פ חומרת הדברים השלילים  שנגלה, בסופו של דבר הקשר גם יפול.
 
קביעה זו שאנו מתאהבים בצד השני משום שאנו אוהבים את הצדדים החיובים שבו היא אבן בניין להבנת הצלחת או כישלון של דייטים רבים. משמעות הדבר היא שהסיבה שבגללה אני ארצה להמשיך את הקשר או לא.  תלויה במידה רבה בזווית ההסתכלות שלי על הצד השני. אם אני אדם שלילי / ביקורתי/ ממורמר/ פרפקציוניסט/ ועוד. החסרונות של הצד השני יצופו אצלי מעל כל דבר אחר. הקביעה שלי על הצד השני תהייה שמדובר באדם שיש לו הרבה חסרונות. ומימלא אני לא ארצה להמשיך איתו/ה את הקשר, ודאי שלא להתאהב בו / בה. והקשר יפול.
 
מצד שני אם אני אדם טוב לב/ אופטימי/ שמח/ אוהב אנשים/ בעל עין טובה/ חברותי/ ועוד. או בקיצור בעל מידות טובות. הצדדים החיובים של הצד השני יקלטו ע"י העין הטובה שלי. מימלא אני אראה בצד השני אדם טוב, חיובי וכ"ו. שאלו הדברים הגורמים לי לרצות להמשיך את הקשר, ולהתאהב בצד השני.  
 
במידה ושאר כל הדברים עולים יפה, הקשר ימשך ויגיע לחתונה.
 
 

שאלה נכונה חצי תשובה
הדבר המדהים אצל הבחורה ההיא היה שהיא לא שאלה  :  ואם יש לו צדדים שלילים שאני לא יודעת עליהם ?  אם יתגלו לי דברים נוספים אחרי החתונה ?  שזו שאלה לגיטימית משום שאנו לא יודעים מה ילד יום, ותמיד יש הפתעות בחיים. (ואתייחס לכך בהמשך)
 
הפלא הגדול היה שהבחורה  הזו שאלה  : "ואם הוא לא מושלם" היינו : ודאי שיש בו חסרונות, ודאי שאגלה אחרי החתונה עוד חסרונות, אם כן כיצד אני יכולה  להחליט להתחתן או בכלל לאהוב אותו . .  . הרי הוא לא מושלם ?
 


תשובת הרמב"ם לשאלת הבחורה
הרמב"ם  כותב בספר המדע בהלכות תשובה פרק ג הלכה א את דברים הבאים :  כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכיות ועונות. מי שזכיותיו יתירות על עונותיו צדיק. ומי שעונותיו יתירות על זכיותיו רשע. מחצה למחצה בינוני. וכן המדינה אם היו זכיות כל יושביה מרובות על עונותיהן הרי זו צדקת. ואם היו עונותיהם מרובין הרי זו רשעה. וכן כל העולם כולו:
 
אפשר לשאול על הרמב"ם מדוע אדם שרוב מעשיו טובים הוא צדיק, הרי יש לו גם עברות. וכן מדוע אדם שרוב מעשיו רעים הוא רשע, הרי יש לו גם מצוות ?
 
התשובה לכך היא שאם רוב מעשיו של אדם טובים, הרי שנטית הנפש שלו היא לצד הטוב. זה שיש לו גם עבירות זה טבעי לאדם בעולם הזה. שהרי "אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" אך אם רוב מעשיו טובים סימן שהוא רוצה לעשות טוב, וזה שיש לו גם עבירות זה על צד המקרה, אבל הרצון שלו באמת זה לא לעשות עבירות.

וכן הרשע. מפני שרוב מעשיו רעים, זה מראה שנטיית הלב שלו היא לצד הרע, וזה שיש לו גם מעשים טובים. זה מפני "שאפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון" אבל הוא עצמו בוחר ברע, ורוצה ברע, לכן בפועל רוב מעשיו רעים, ולכן נקרא גם רשע. לא רק על צד המעשים, אלא על צד נטיית הלב שלו לצד הרע.
 
חוזרים הדברים לשאלתה של הבחורה "ואם הוא לא מושלם ? "  אז מושלם בעולם הזה אמרנו שאין, אבל אדם שרצון ליבו הוא לעשות טוב, ולכן גם רוב מעשיו טובים. (הגם שהוא לא מושלם) יש גם יש בסיס עליו אדם יכול לבחור חתן או כלה.
 
מאידך יש לציין שאם אנו נזהה את רוב מעשיו של אדם אחר כטובים או לא. זה כבר תלוי בזווית ההסתכלות שלנו על אותו אדם, ובאיזה עין נדון אותו ? כפי שכותב רש"י בהמשך הדברים.  
 
 


תשובת רש"י לשאלת הבחורה
בפרשת קדושים (ויקרא  יט, טו ) כותב רש"י על הפסוק "בצדק תשפוט אמיתך" שזה הוא ציווי לדיינים לשפוט את הנשפטים במידת הצדק והיושר.  - עד כאן הכל פשוט.
אלא שרש"י מצא לנכון להוסיף ולהביא דווקא כאן את חז"ל בפרקי אבות האומרים
" הוי דן את כל האדם לכף זכות"
 

היינו לשפוט בצדק את הזולת תרגומו הוא לשפוט בעין טובה, בלימוד זכות. כלומר : לימוד זכות הוא לא לפנים משורת הדין, אלא הוא שורת הדין עצמה, שזולתה אדם לא שופט את חברו בעין הנכונה, וודאי מגיע לטעויות במסקנותיו. אולי זו הסיבה שהתורה הסמיכה לפסוק בצדק תשפוט עמיתך את הפסוק "לא תלך רכיל בעמיך"  לומר לנו שאדם שלא שופט את חברו בעין טובה, בלימוד זכות. ודאי יעבור גם על לא תלך רכיל בעמיך, מפני שיראה בו דברים שללים, לא יחוס על כבודו, ויפגע בו באוזני אחרים.  
 
ניתן להוסיף לדברי רש"י שאלה : ניתן ללמד זכות על אדם בזמן הווה, אך כיצד נדע מה אם ניתן לסמוך על כך בזמן בעתיד.
 
 

תשובת רבי יוסף קארו לשאלת הבחורה
התשובה לשאלה "ואם הוא לא מושלם" היינו כיצד ניתן להחליט החלטה כה גורלית כאן ועכשיו, על דברים עתידיים שאנו כלל לא יודעים ?  התשובה היא כפי שנאמר בשולחן ערוך בחושן משפט סימן ח' "אין לדיין אלא מה שעיניו ראות"
כלומר : אנחנו לא יכולים להחליט ע"פ ניחוש העתיד, אלא הנתונים שיש בידנו כאן ועכשיו, הם הם הנתונים המספיקים על מנת לעשות את כל השיקולים הצריכים. להחליט החלטות שיש להם משמעות רבה לעתיד הקרוב וגם לעתיד הרחוק.
 
בנושא החלטת חתונה אנו צריכים להכיר את אופיו של האדם איתו אנו רוצים להתחתן. את הרמה המוסרית והדתית שלו. אלו הדברים שילוו אותנו כבני זוג משך שנים ארוכות (עד 120)   ואת זאת ניתן להחליט גם מתוך החלטה של כאן ועכשיו. ע"פ מה שעיננו רואות.
 
 

בסיום המאמר אציין שני דברים :

האחד :  ב"ה דבריה של אשתי השפיעו לטובה. הבחורה הזו היום נשואה והיא אם לשתי בנות קטנות. 

השני : העקרונות שנתתי במאמר זה :
לאהוב כי אנו רואים את הדברים הטובים שיש בזולת
ללמד זכות (רש"י)
צדיק הוא מי שרוב מעשיו טובים (רמב"ם)
נכונים גם למישורים נוספים בחיינו. אם נשמתמש בעקרונות אלו גם לדוגמא בוויכוח הנוקב היום בין הרב שמואל טל ראש ישיבת תורת החיים ביישוב יד בנימין. לבין הרב יואל קטן ורבנים אחרים. מה הוא הייחס הנכון למדינת ישראל.
ראשית צמיחת גאולתנו, או מלכות הרשעה שיש להחליפה במלכות ה'. . . ה' הוא המלך

השיחה תהייה יותר אמיתית, יותר מועילה, יותר מחכימה, יותר מבררת את האמת.
ובעיקר אם זו השיחה בדייט שלנו ביום העצמאות
זה לא יגרום לנו להיפרד חלילה בגלל סטיגמות.

אלא או להבין באמת כי הגישות שלנו לחיים שונות.
או אדרבה להתחבר למרות השוני בתפיסות
כי שנינו שותפים לרצון הטוב להביא גאולה לעולם.

חג עצמאות שמח 
נהנית ? שלח לחבריםשאלון קצר

 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

לייבסיטי - בניית אתרים