מה מנצח את הייאוש
ומגביר את המוטיבציה לצאת לפגישות