מפגש - 5
כיצד לזהות נכון מי הדייט שלי
עקרונות בסיסים בזיהוי הדייט שלי

לא להיות עסוק בסטיגמות
להעמיק בשיחה עוד ועוד (כרטיסדייט)
לא לחשוב על הנושא הבא
לא לחשוב על הבעיות הבעיות של הדייט אלא להיות בדיייט
כיצד לזהות בדייטים
אדם שלא מתחשב בצד השני

בנהיגה, בזמן לחוץ, פריצת גבולות
קטיעת הצד השני במהלך השיחה, ועוד
כיצד לזהות בדייט אדם המלמד זכות
ואדם המלמד חובה

לראות סיטואציה חריגה
כמו אדם שעוקף בפקק
ולשאול את הצד השני מה דעתו על כך
איזה קשר לא כדאי להמשיך

הקשר עומד על שני דברים
אמינות וכבוד
לכן אם יש בעיה באחד משניהם
לא מומלץ להמשיך את הקשר
כגון שתלטנות

 
כיצד במהלך הקשר נדע
כיצד יתנהג הצד השני אחרי החתונה

בודקים כיצד הצד השני מתייחס לאנשים שרגיל בהם
או לאנשים שלא חייב להם כלום

לבדוק אם יש עין טובה והכרת הטוב
שיחות בונוס מחדר הטיפולים שלי
הקלטת בונוס מחדר הטיפולים שלי

בחורה שמתלבטת אם לשמור נגיעה או לא ?
וכיצד מזהים נורות אזהרה בדייטים
כיצד להכיר היטב בדייטים את אישיות הצד השני באמצעות משחק הכרטידייט
ללא כל הפילטרים וההצגות של עולם הדייטים