תפילה למאורסת 
 
באה אני לפניך ה, ' אלוקי ואלוקי אבותיי ,כעני בפתח המבקש רחמיך הרבים . 
אנא ה' אב הרחמן, כרחם אב על בנים רחם עלי . 
ואף על פי שאיני כדאית ושווה לכל זה, אבל אתה קבל תפילתי לפניך 
כמתנת חינם. חונני והכניסני מתחת כסא כבודך ,
וזכה אותי (___ בת ___) לבנות בית נאמן בישראל עם (___ בן ___ ,)
 ושנזכה להיכנס לחופה בשעה טובה ומוצלחת כדת משה וישראל ,
 ותכניס בלבנו רוח טהרה וקדושה ונפש זכה וברה בֵּ ינִ י ובינו .
 ויהי רצון ה' אלוהי ואלוהי אבותיי שיהא זיווגנו עולה יפה 
 ,זיווג של אהבה ואחווה ושלום ורעות, והערכה זה את זה ,
 זיווג הגון של יראת שמים ויראת חטא, זיווג של זרע בר קיימא ,
 ושנזכה לגדל בנים ובני בנים, זרע קודש, דבקים בה' 
 ומאירים את העולם במצוות ומעשים טובים, זיווג שיקוים בו : 
''אֶ שְ תְ ך כְּ גֶפֶ ן
פרִ יָה בְּ יַרְ כְּ תֵ י בֵ יתֶ ך בָּ נֶיך כִּ שְ תִ לֵ י זֵיתִ ים סָבִ יב לְ שֻ לְ חָ נֶך'' 
 
זיווג שתמשיך עלינו בנשמתנו, רוחנו, נפשנו וגופנו 
קדושה וטהרה במחשבה בדבור ובמעשה .
יהי רצון מלפניך שתטהרנו ותקדשנו ותשפיע עלינו שפע ברכותיך מן השמים ,
 ותשכין שכינתך הקדושה בינינו, ותתרצה במעשנו , 
ותזכנו לעשות רצונך תמיד כל ימי חיינו .
ויהי רצון מלפניך שאסייע ל (___ בן ___) בעבודתך, ויוכל לעלות ולהתעלות 
במעלות התורה והיראה, האר עיניו שידע לכוון לאמיתה של תורה ,
 ותבער בו אש התורה והקדושה, ויזכה לשבת באוהלה של תורה כל ימי חייו ,
 ויהיו דברי תורה ערבים ומתוקים בפיו. הורה לו ה' דרכך ונח הי ו באורח מישור ,
 תן לו כח שיוכל ללמוד בהתמדה, ושיהא חלקו עם צדיקי עולם .
זכני להיות אישה אוהבת, מעריכה את בעלי וילדי , 
ושאזכה להיות ''אישה כשרה עושה רצון בעלה '' 
האצֵ ל עלינו ממרומך רוח טהרה וקדושה, יראה ושמחה , 
ותן חלקנו בתורתך, האר פניך וניוושע ומלא כל משאלות לבנו לטובה . 
אמן כן יהי רצון. 
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

לייבסיטי - בניית אתרים