תפילה לאשה לפני הטבילה - מספר לשון חכמים 

ריבונו של עולם 
גלוי וידוע לפניך שקיימתי מצוותך 
בשמירת ימי נידות וספרתי שבעה נקיים .
והנה בעתה אנכי מוכנת ומזומנת לקיים מצות טבילה במים
הכשרים ,
במצוותך אשר ציוויתני והנה אנכי מקיימת מצווה זו
לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא ביחודא שלים ,
בשם כל ישראל לתקן שרש מצווה זו במקום עליון .
ויעלה לפניך כאילו כיוונתי בכל הכוונות הראויות לכוון בזה .
וכשם שאנכי מטהרת גופי מן הטומאה – במים ,
כן ברב חסדיך תטהר נפשי מכל טומאה וזוהמה .
וקיים בנו מקרא שכתוב : "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם "
ונאמר : "מקווה ישראל – ה' ".
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו 
שתהיה חשובה,מקובלת ורצויה לפניך מצות שמירת ימי נידות 
ומצות שמירת שבעה ימים נקיים ומצותה טבילה במים הכשרים ,
לתקן את כל מה פגמנו ופגמי אדם וחוה .
ויתפרדו כל הסיגים מן הקדושה 
ונגה כאור תהיה אל מקום הקודש .
ויהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו 
שתתן לי ולאישי כוח ויכולת ועזר וסיוע לזיווג שלנו 
ונזכה לבנים צדיקים ,חכמים ונבונים בתורה .
אנא ה' הושיעה נא  אנא ה' הושיעה נא .
אנא ה' הצליחה נא  אנא ה' הצליחה נא. 
 + הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

לייבסיטי - בניית אתרים