תפילה לציבור בעת החופה 
 
רבונו בונו של עולם , 
בשעת רצון זו עומדים החתן והכלה תחת החופה לייסד בית נאמן בישראל . 
אנא ישתבח שמך לעד, ברחמיך הרבים זכֵּ ם להקים בית כשר ונאמן ויהיה ביתם 
בנין עדי עד על אֲ דְנֵי התורה והיראה ,ותשרה שכינתך בביתם מתוך אהבה ואחווה, 
הבנה, שלום ורעות .
 
תן להם חיים ארוכים וטובים של שמחה אמיתית ופנימית מתוך ישוב הדעת, שלוה 
ובריאות איתנה ותברכם בכל מיני ברכה ,ותשפיע עליהם משפע אוצרך הטוב, 
והצליחם ברוחניות ובגשמיות בכל מילי דמיטב, פרנסה בכבוד וברווח, ותזכם 
במקום ישוב נוח ומוצלח לקיים כל דברי תורתנו בקדושה, מתוך יראת שמים 
טהורה אהבה ושמחה תמידית . 

וכן יהי רצון מלפניך מלך רם ונישא שתברכם ''בִּרְכת שָׁדַיִם וָרָחַם'', 
וזכֵּם להיפקד בנקל בזרע קודש של קיימא ולהעמיד דורי דורות של בנים ובנות 
צדיקים וישרים, כולם שומרי תורה ומקיימי מצוות מתוך יראת שמים טהורה 
ובריאות איתנה, וירוו מהם רוב נחת ואושר. ופרוס סוכת שלומך על כל יוצאי 
חלציהם ועל כל המחותנים .
 
ונזכה כולנו יחד לקבל פני משיח צדקנו ולראות בבנין בית מקדשנו ותפארתנו 
בכלל עמך בית ישראל במהרה בימינו אמן. 


 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

לייבסיטי - בניית אתרים