תפילה לזווג
 אלהים מושיב יחידים ביתה אחד הוא ה' האלהים האל הגדול הגיבור והנורא אתה עשית את השמים ואת הארץ ובחסדך יצרת עולמך אתה הוא יוצר האדם מקדם ועשית לו עזר ובראת איש ואשה ורשמת בהם שמך הקדוש יו"ד באיש והא באשה וציוותנו במצווה הראשונה בקיום פו"ר  ליישב עולמך לכן אב הרחמן באתי להפיל את תחינתי לפניך בלב נשבר ונדכה לפני כסא כבודך שתמלא רחמים עלי אני אמתך\עבדך (פלוני בת\ בן פלונית) ותזמין לי את בן זוגי הנכון והראוי בזמנו צנוע וירא את ה' בריא וראוי בעל מידות טובות והגון בעל שכל טוב ומזג טוב ובעל מזל טוב מוצלח ומבורך שהוא ימצא חן בעיני ואני אמצא חן בעיניו ואוכל לחיות איתו בשמחה רבה ואהבה ואחוה ושלום וריעות ופרנסה טובה ותטה לב משפחתי וכן את ליבו ומשפחתו לגמור את הדבר בכי טוב והיה הנער אשר יציעו מן השמים במאמרו של משדד המערכות זווג ראשון ואחרון לכל ימינו אמן
אב הרחמן מלך מלכי המלכים הקב"ה קבל את תפילתי ושיחתי לפניך ולפני כבודך אתה האל עושה פלא תעשה למען רחמנותך ותחונני ואם אתה לא תרחמני מי ירחמני אתה בראתני אתה יצרתני תזווג לי זווג הגון של אהבה אחוה שלום וריעות זווג של בנים הגונים זווג של זרע של קיימא זווג של ברכה זווג שיהיה שמח בי בן זוגי מכל הטובות שיש בעולם זווג שלא יהיה ביני ובינו לעולם לא כעס ולא רוגז ולא קנאה ולא תחרות ולא שום קטטה ולא קפדנות ולא איבה ולא שנאה אלא אהבה תמידית ורוח נמוכה וסבלנות ושיהיה בריא בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו  ושלא יהיה בו מחלה כל ימי חייו ולא מדווה ולא כאב ומכאוב ולא צער ולא רפיון ולא פגע ולא נגע ולא כשלון ונהיה מאושרים באושר ובעושר וכבוד ופרנסה טובה  וחן וחסד ורחמים בעיני ה' ואדם אמן.
אנא ה' צבאות  אלהי ישראל יושב הכרובים תהיינה אזניך קשובות לקול תפילת אמתך (פלונית בת פלונית) ותתן ותזווג זרע קודש ותבנה את ביתי בחיי אבי אימי אחי ואחיותי וכל משפחתי ויזכו לראות בשמחתי וחופתי בבני ובבנותי ואתחזק ואתאמץ ואתלבש ברוחך הטובה הזכה והנדיבה ותכונן דרכי בנוי ובחסד וברחמים בכח ובריאות ולא אפרד מבן זוגי ולא יפרד ממני כל ימי חיינו על האדמה ולא נצטרך לאף אדם בעולם ותקרב תשועתי אבי הרחמן בעל היכולת הגדול הגיבור והנורא תאיר אורי בהצלחה רבה ותגאל אותי ותמלא משאלות ליבי לטובה ותפיק רצוני ותשמחני שמחה שלמה ותקבל תפילתי זו לפניך ותשמע צעקתי לפניך כקטורת סמים על מזבחך עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה למען קדושתך יהיו לרצון אמרי פי והגיון לפניך ה' צורי וגואלי

 
 
 

יחודי לביה"ס לזוגיות בואי כלה
שירות כל המתפלל על חבירו נענה תחילה.
הרשם וקבל 40 יום תפילה על אחרים שתועיל גם לך
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון
  

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות: (צפה ב-  תגובות בעמוד זה)
Loading בטעינה...

לייבסיטי - בניית אתרים